Årets første trafik happening

Nu gør vi en indsats mod den øget trafik i Kattinge


Der blev afholdt et velbesøgt og fint trafik arrangement søndag den 3 maj, hvor folk drøftede tingene og vi fik input til trafik skrivelse fra trafik udvalget til Lejre Kommune. Der blev malet trafik skilte og udstoppet børn - altså ikke rigtig børn. Dukkerne er sat op rundt omkring i byen for at skabe opmærksomhed omkring hvem der færdes på det Grønningen og for at få hastigheden ned gennem byen.

Der er også sendt et skriv til Lejre kommune, at vi ønsker at starte en dialog omkring trafik situation i byen. Vi har vedlagt en del forslag til forbedringer.

Trafik udvalget går med planer om et nyt event i den nordlig del af byen som er hårdt plaget af knallert bander. Mere om de senere.

Vi ønsker også selv at lave nogen trafik måling i weekend, så vi har nogen tal vi kan tag med til kommunen.


Vedligeholdelse af vores gadekær

Sidste års vedholdende arbejde bar frugt og vi havde glæde af et gadekær hvor vandspejlet var mere frit end det plejer og det er i år senere om, at blive fyldt med andemad.

Derfor fortsættes processen med at skimme overfladen for andemad over sæsonnen. For at ovenstående ska kunne lykkes, har vi brug for jeres kræfter.
Til nye i bylauget, kan det oplyses, at vi sidste forsommer havde besøg af Biolog Emil Blichfeldt, der fortalte om baggrund for andemaden og forslag til oprensnings proces. Det er en naturlig udvikling der sker i søer, at de går mod at blive et mosehul når deres reserver for optagelse af kvælstof er fyldt op – ligesom med et glas der fyldes og til sidst løber det bare over hele tiden.

For at få gadekæret frit, skal man derfor rense andemad op løbende i et par sæsonner, og dermed stille og roligt få fjernet noget af kvælstoffet og sikre en bedre balance. Vi prøvede af, at høste op ca. hver 3-4. uge fra juni til september.

Vi har fået penge fra Lejre kommune til indkøb af andemads fiskenet og håndværktøj til byen, trillebør og greb (som alt sammen er ved lege og redskabs skabet på grønningen). Så vi har alt grej til det, ligesom vi gjorde erfaringer sidste år som vi kan trække på i år.
Vi lægger derfor op til, at vi har en turnus vagtplan for høstningen hvor i gerne må byde ind med om i kan deltage en/flere af dagene.

Det har ikke været hårdt arbejde sidste år, men mest også været hyggelige og sociale timer, endda med lidt motion indeholdt. Og medbring børn/børnebørn og fiskenet – børnene skal være med til at finde salamandere der kommer med op, for det er vigtigt at de bliver smidt ud igen i gadekæret, så vi ikke forstyrre dyrelivet negativt. Børnene kan også sagtens deltage i andre ting, fx at rive andemad til tørre på grønning, trække i net osv.

Når andemaden har ligget og tørret nogle dage, skal det rives op og køres væk med trillebør og kan bruges til enten egen køkkenhave/kompost, eller vi finder et sted vi placerer det under træerne bag gadekæret.
Bylauget sponsorer gerne udlæg til mad og drikke til de fremmødte voksne, gem blot kvitteringerne.

Følger disse regler for frøerne og tudsernes skyld


Hvis vi følger disse regler burde vores indsats ikke forstyrre i en grad der er til fare for bestanden af frøer og tudser.

- De yngler i april til maj, så der må man ikke høste.

- Fra æg bliver lagt, til de bliver til haletudser går der 10-15 dage afhængig af temp

- undgå at høste så længe i kan observere æg

- Høst tidligst i juni og vær opmærksom på at få haletudser og salamandre og frøer og tudser ud i sø igenMere info her, billeder af frøæg og cyklus : https://naturekspeditionen.dk/naturaktiviteter-(1)/saa-er-der-froeaeg-i-soeen.aspx