MobilePay

Man kan indbetale kontingent til Kattinge bylaug på MobilePay nr. : 202450

Om medlemskab i foreningen

Kattinge Bylaug har omkring 100 voksne medlemmer, med tilhørende børneflok.(optalt i 2015 til 48 børn i alderen 0-15 år)


Hvem kan blive medlemmer
Du kan blive medlem af Kattinge Bylaug hvis du bor i, eller omkring Kattinge Landsby.

Pris for medlemsskab
Medlemsskab koster i 2018/2019: 100 kr. pr. år pr. voksen i husstanden
Kontingent bedes indbetalt i oktober/november forud for det efterfølgende år.
Der kan indbetales via kontooverførelse på vores konto (se intern hjemmeside via login) alternativt på mobile pay til Kattinge bylaug: 202450

Medlemsfordele
Medlemsskabet giver adgang til en perlerække af gode arrangementer og oplevelser - se "Årshjulet".
Ydermere har medlemmer mulighed for at leje bylaugets store 60 personers festtelt og vores fine pavillion, til en meget overkommelig pris.
Sidst men ikke mindst får medlemmer 2 gange om året det længe ventede nyhedsbrev "Kattinge Folk"

Hjælp til arrangementer
Årshjulets arrangementer løftes i fællesskab, hvorfor bestyrelsen jævnligt søger hjælp hos medlemmerne til diverse praktiske opgaver som eksempelvis opstilling/nedtagning af festtelt, bagning af fastelavnsboller med meget mere. Kontakt gerne bestyrelsen inden et arrangement, hvis du vil hjælpe.


Nyhedsbreve og aktiviteter på mail og mobilen

Som medlem har du mulighed for at modtage vores nyheder på email og på mobilen. Vi skal blot have din email, så sender vi nyhedsbrevene til dig. Du kan altid selv afmelde nyhedsbrevene igen via link i de modtagne nyhedsbreve.

Hvis du ønsker nyheder på din mobiltelefon, skal du først have en mail registreret på dit medlemskab. Modtager du nyhedsbreve, så er din email registreret ellers kontakt bylauget, så registrerer vi din email.

Når du har en email på medlemskabet, skal din profil være aktiveret, du kan aktiverer din profil herunder. Kan du ikke huske om den er aktiveret, så aktiver den blot igen.

Du skal nu hente mobil app'en "Groupin - nær mig" på Appstore eller GooglePlay, når app'en starter skal du lave et Groupin log ind med din mail og den adgangskode du oprettede ved aktivering af profilen. Du vil nu kunne finde nyheder og begivenheder på app'en fra Kirke Såby bylaug.

Ønsker du at være medlem af Kattinge bylaug

Udfyld nedenstående skema og vi vender tilbage til dig

Man skal som minimum udfylde mail, navn og efternavn - vi ser også gerne at du udfylder adresse.

* Skal udfyldes


Kontakt listen

Vi har i Kattinge bylaug en intern kontaktliste, hvis du ønsker at stå på den liste, så kan du tilmelde dig listen her. Skriv din mail og vi sender straks en mail til dig. I Mail er der et link til en side hvor du kan til- eller framelde dig kontaktlisten.

For at kunne læse kontakt listen skal man logge på foreningens side og klikke på kontaktlisten i menuen.

* Skal udfyldes


Vedtægter for Kattinge bylaug

Bylaugets vedtægter:

1. Bylaugets navn er Kattinge Bylaug med hjemsted i Kattinge by, Herslev sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt.

2. Beboere i Kattinges naturlige geografiske område kan optages i Kattinge Bylaug.

3. Bylaugets formål er at varetage beboernes fælles interesser og styrke sammenholdet blandt beboerne.

4. Generalforsamlingen er bylaugets højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling med 2 medlemmer + 1 suppleant på lige årstal og 3 medlemmer + l suppleant på ulige årstal. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin oldermand og næstoldermand.

5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september. Der indkaldes ved opslag med 14 dages varsel. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, meddeles samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen aflægger oldermanden beretning om Bylaugets virksomhed. Regnskab og forslag til budget fremlægges. Bestyrelsen fremkommer med forslag til kontingent.
Hvert betalende medlem har en stemme ved generalforsamlingen. Forslag til dagsorden indsendes til bestyrelsen senest den 1. september.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring med oplysning om dagsordenen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal i så fald afholdes med 8 dages varsel inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

7. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal.

8. Bestyrelsen har ledelsen af Bylaugets virksomhed. Ved møderne føres protokol over forhandlingerne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

9. Bylaugets regnskabsår går fra september til september. Regnskaberne skal revideres af en revisor.

10. Bylauget anmeldes til kommunen som høringsberettiget i henhold til lovgivningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kattinge den 27. april 1979.